آدرس شرکت

تهران - شیخ بهایی شمالی - نرسیده به میدان پیروزان - کوچه 12 متری دوم - پلاک 6 - طبقه 4 - واحد 403 - کدپستی : 1995863796

تلفن : 42579604-021           تلفن : 42579601-021

خوزستان - بندر پتروشیمی ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی - سایت 5

تلفن : 52175642 - 061    فاکس : 52175641 - 061

بوشهر - بندر عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - بندر پتروشیمی پارس - کدپستی : 75118113612

تلفن : 42579604 - 021 تلفکس : 07737322180